Podkrovie zo sádrokartónu:

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové konštrukcie ideálnym riešením. Systémy sadrokartónových dosiek a kvalitnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení obývať. Všetky požiadavky na požiarnu odolnosť sú použitím sadrokartónových systémov splnené. 

Sadrokarton podkrovie 3

 Základnými výhodami sadrokartónových systémov pre obytné podkrovia sú:

  • nízka hmotnosť
  • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
  • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
  • ľahká opracovateľnosť stien
  • rovinnosť konštrukcií
  • ekonomická efektivita
  • nepriezvučnosť
  • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
  • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie


Podkrovie s Veluxom

Podkrovné sadrokartónové konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je vytvoriť v interiéri príjemnú klímu a ktoré majú zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Základnými výhodami sú: nízka hmotnosť, rýchly a suchý proces výstavby.

Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z dôvodu estetického. Na obklad je možné využiť sadrokartónové dosky alebo špeciálne protipožiarne sadrovláknité dosky.

Parozábrana Velux

 

Sadrokartón priečky

Sadrokartón Stropy

Sadrokartón podkrovie

Kazetové stropy

Akustické podhľady

 

Sadrokartón podkrovie

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting