Montáž a opravy kazetových stropov, osvetlenia a doplnkov.

Používame kvalitné úsporné Led panely konštruované výhradne na montáž do kazetových stropov.

Kazetové stropy /podhľady/:

sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré umožňujú ukončiť stropné konštrukcie tak aby zodpovedali architektonickým, estetickým, hygienickým, požiarnym a akustickým požiadavkám. Výrobcovia umožňujú voľbu v širokej škále vzorov, použitých materiálov ale aj farieb.

  !!! Akcia: Kazetový strop aj s montážou 19.90€/m2 bez DPH !!!

Kazetový strop

Kazetový strop je rozoberateľna závesná konštrukcia, ktorá plní niekoľko funkcií:

  • optické dotvorenie priestoru
  • úprava svetlej výšky miestnosti a tým napr. zmenšenie objemu vykurovaného priestoru
  • zakrytie technických vedení, ktoré sa nachádzajú v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti
  • úprava svetelných podmienok v miestnosti (možnosť zabudovať svetelné zdroje)
  • úprava akustických podmienok (špeciálne zvukovopohltivé a nepriezvučné kazety)
  • úprava hygienických podmienok (umývateľné kazety)
  • úprava mikroklímy v miestnosti (sadrové kazety)
  • požiarna ochrana a ďalšie často veľmi špecifické funkcie.

Minerálne kazety OBIFON

Výrobcovia preto ponúkajú široký výber vzorov ale aj materiálov a rozmerov. Popri multifunkčnosti kazetových stropov je ich najväčšou výhodou jednoduchá montáž.

Základné vlastnosti a výhody SDK kazetových podhľadov:

Kazetové podhľady sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré nám umožňujú ukončiť stropné podhľady tak, aby zodpovedali architektonickým, estetickým, hygienickým, protipožiarnym a akustickým požiadavkám.

Kazetové podhľady zo sadrokartónových, prípadne sadrových dosiek predstavujú variantu k minerálnym akusticky pohltivým podhľadom. Samozrejme v širokej ponuke kaziet sú aj zvukovo odrazivé a ich prednosťou je väčšia hmotnosť a teda minimálna náchylnosť k vypadnutiu v prípade prievanu. Podstatná je aj jednoduchá prístupnosť dutého priestoru nad podhľadom a prostá manipulácia v prípade výmeny jednotlivých kazetových dielcov. Oproti minerálnym podhľadom sa vďaka väčšiemu dierovaniu neznižuje ich pohltivosť vlivom opakovaných obnovovacích náterov a prednosťou je aj to, že pri práci s kazetami nedochádza k styku s vláknom minerálnej vlny. Dnešný trh ponúka široký sortiment vzorov, použitých materiálov a samozrejme veľkú paletu farebných prevedení.

Kazetový strop 3

Kazetový strop 2

Kazetový strop 1

 

Konštrukčná skladba a základné zásady montáže:

Pojem kazety naznačuje, že sa vyrábajú prevažne v štvorcovom prevedení 600x600mm alebo 625x625mm, ale možné sú aj takzvané chodbové rozmery 600x1200mm apod. Kazety sa montujú do rastru z T profilov s povrchovou úpravou. Špáry môžu byť aj polozapustené či skryté. Rychlozávesy pre tieto kazetové podhľady majú väčšinou únosnosť 0,15 kN (15kg).

 

Sadrokartón priečky

Sadrokartón Stropy

Sadrokartón podkrovie

Kazetové stropy

Akustické podhľady

Montáž kazetových a akustických stropov

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.