Elektroinštalácie:

Poskytujeme široký rozsah činností v nasledovných oblastiach:

  • Elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov
  • Montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel
  • Inštalácia a montáž elektrozariadení
  • Drážkovanie do všetkých materiálov
  • Montáž a pripojenie pracovných strojov
  • Elektroinštalácie v priemyselných objektov
  • Zhotovenie prípojky
  • Oprava a údržba elektrických zariadení
  • Výroba elektrických rozvádzačov
  • Vykonávanie revízií a následné vypracovanie revíznych správ

 

Osvedčenie:

Osvedčenie

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.